egyeni_vallalkozas_szamlazasA számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek tartalmazzák.

A számla 2 típusa fizetési mód szerint:

 • Egyszerűsített készpénzfizetési számla – készpénzes fizetés esetén

 • Számla – átutalásos fizetés esetén 

A számla kötelező adattartalma a következő:

 • a számla kibocsátásának kelte;

 • a számla sorszáma, amely a számlát – kétséget kizáróan – azonosítja;

 • termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának (eladó) adószáma (amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatásnyújtását teljesítette);

 • ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett, akkor a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének (vevő) adószáma [amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, (vagy amely alatt a termék Közösségen belüli értékesítését részére teljesítették)];

 • a termék értékesítőjének, szolgáltatásnyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

 • az értékesített termék megnevezése, továbbá mennyisége, illetve a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, f eltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető (az Áfa-törvényben hivatkozott SZJ illetve vtsz. szám számlán történő szerepeltetése a számlakibocsátó döntési körébe tartozó kérdés);

 • a teljesítés – illetőleg az előleg átvételének, jóváírásának – időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

 • az adó alapja, továbbá az értékesített terméknek az adó nélküli egységár a, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

 • az alkalmazott adó mértéke;

 • az áthárított adó, kivéve, ha annak f eltüntetését az Áfa-törvény kizárja;

 • adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása

 • mentes az adó alól, vagy

 • az után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

 • új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén az Áfa-törvényben külön

 • meghatározott, az új közlekedési eszközre vonatkozó adatok,

 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arr a, hogy az Áfa-törvény XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;

 • használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy az Áfatörvény XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták;

 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

Vannak esetek, amikor nem kötelező számlát kiállítani viszont ekkor nyugtaadási kötelezettség keletkezik.

Botosné Brigitta ajánlása:

Ha elkezdted vagy már be is fejezted Reni valamelyik tanfolyamát: http://csaladbaratmunka.hu/konyvirotanfolyam.html vagy a http://csaladbaratmunka.hu/5in1/ és ez alapján már elkészítetted online termékedet vagy kitaláltad már mivel szeretnél foglalkozni, de nincs pénzed az induláshoz, akkor szívesen segítek, akár hasonló formában is, mint ahogy a Kincsek tárháza – Gyermekkincsek gyűjteménye (www.kincsektarhaza.hu) oldalon bemutatott termékek készítőinek. Ők anyukák, akik szeretnének elindulni saját vállalkozásukkal, de jelenleg még nem tudják elindítani viszont a kész terméküket már értékesíteni tudják, amelyből felépítik a vállalkozás alapjait. Ehhez írj egy emailt az info@kincsektarhaza.hu címre, amelyben leírod, hogy milyen terméked van, mi a honlapod címe, mivel szeretnél foglalkozni és ha egyezik az elképzelésünk, akkor a későbbiekben együtt is tudunk működni.